Deze website ("website") wordt beheerd door Madison Island Inc., die de winkels van Madison Island omvat alsmede Madison Island Private Sales. Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op informatie die via deze website wordt verzameld. Dit beleid geldt niet voor enige informatie die offline wordt verzameld door Madison Island. Alle websites van Madison Island vallen momenteel onder dit privacybeleid.

BEVEILIGING

Persoonlijke gegevens en online creditcardtransacties die worden verstrekt aan de website worden verzonden via een veilige server. Bij ons staat de verwerking van uw persoonlijke informatie met inachtneming van hoge veiligheidsnormen voor gegevensverwerking hoog in het vaandel. We nemen passende fysieke, elektronische en administratieve maatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van de persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen te waarborgen, waaronder het tot een minimum beperkt houden van het aantal personen dat fysieke toegang heeft tot onze databaseservers. Verder gebruiken we daartoe elektronische beveiligingssystemen en wachtwoordbeveiligingen die beschermen tegen toegang door onbevoegden. Onze website gebruikt encryptietechnologie, zoals Secure Sockets Layer (SSL), om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens de overdracht van data. SSL versleutelt bestelgegevens zoals uw naam, adres en creditcardnummer. Ons Klantenservicecenter en onze winkels maken eveneens gebruik van een veilig privénetwerk. Let op: de e-mail wordt niet versleuteld en wordt niet beschouwd als een veilige manier om creditcardgegevens te versturen.

PRIVACYBELEID

Teneinde ons doel te bereiken, namelijk het bieden van de hoogste kwaliteit producten en services, gebruiken we informatie uit onze interacties met u en andere klanten, evenals informatie van andere partijen. Aangezien we uw privacy respecteren, hebben we procedures geïmplementeerd om te waarborgen dat uw persoonlijke informatie op een veilige, beveiligde en verantwoordelijke manier wordt verwerkt.
We hebben dit privacybeleid gepubliceerd om onze werkwijzen voor het verzamelen van informatie toe te lichten, alsook de keuzes die u heeft met betrekking tot de manier waarop informatie wordt verzameld en gebruikt.

Naarmate we onze website blijven ontwikkelen en profiteren van nieuwe technologische mogelijkheden om ons dienstenaanbod te verbeteren, zal dit privacybeleid waarschijnlijk nog worden aangepast. We raden u daarom aan om dit beleid regelmatig te raadplegen zodat u weet wat ons actuele privacybeleid inhoudt.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

In het algemeen kunt u door de website bladeren zonder enige persoonlijk identificeerbare informatie aan te leveren. We kunnen u echter wel vragen om persoonlijk identificeerbare informatie op diverse momenten en diverse locaties in deze website. In sommige gevallen is het zo dat, als u ervoor kiest om de gevraagde informatie niet aan ons te verstrekken, u mogelijk niet alle delen van deze website kunt gebruiken of kunt deelnemen aan alle functies ervan.

We ontvangen en bewaren alle persoonlijk identificeerbare informatie die u aanlevert op de website, telkens wanneer u winkelt bij Madison Island – hetzij online, door middel van onze catalogi of in onze fysieke winkels of wanneer u ons op enige andere manier informatie verstrekt, zoals door u in te schrijven voor onze catalogi, per e-mail of via een tekstbericht. We kunnen bijvoorbeeld de volgende persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen: uw naam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, rijbewijsnummer, geboortedatum en e-mailadres. Als u een creditcard of betaalpas gebruikt of per cheque betaalt, vragen we ook om uw rekeningnummer.

Als u een van onze diensten gebruikt of deelneemt aan een van onze enquêtes, speciale acties of verlotingen, kunnen we vragen om aanvullende informatie, zoals uw leeftijd, interesses of productvoorkeuren.

Op basis van uw aankopen en andere interacties met ons verkrijgen we informatie met betrekking tot de specifieke producten of diensten die u koopt of gebruikt.

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelt onze webserver automatisch anonieme informatie zoals logboekgegevens en IP-adressen. De webserver kan ook algemene informatie verzamelen met betrekking tot uw locatie. We kunnen de automatisch verzamelde informatie gebruiken voor een aantal doeleinden, zoals het verbeteren van ons websiteontwerp, productassortiment, onze klantenservice en speciale acties.

HOE WE DE INFORMATIE TOEPASSEN DIE WE VERZAMELEN

We gebruiken de informatie die we verzamelen voor diverse doeleinden, waaronder:

  • het voltooien van uw aankooptransacties
  • het verlenen van de door u gevraagde diensten
  • het per post toesturen van onze catalogi en andere aanbiedingen
  • het identificeren van uw product- en servicevoorkeuren, zodat we u kunnen informeren over nieuwe of aanvullende producten, services en speciale acties die u mogelijk interesseren.
  • u in kennis stellen bij terugroepacties of andere informatie verschaffen met betrekking tot producten die u heeft gekocht
  • het verbeteren van ons assortiment handelswaar, onze klantenservice en uw algehele winkelervaring

DERDEN MET WIE WE UW INFORMATIE DELEN

De Madison Island Group: Alle bovenstaande informatie die we verzamelen, zoals hierboven beschreven, kan worden gedeeld met alle entiteiten van Madison Island, waaronder winkels van Madison Island, de website van Madison Island en Madison Island Private Sales.

Serviceproviders: We mogen ook informatie vrijgeven aan externe bedrijven die ons helpen bij het aan u leveren van de producten en diensten die we aanbieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld werken met een extern bedrijf om: (a) een database met klantgegevens te beheren; (b) ons te assisteren bij het distribueren van e-mailberichten; (c) ons te assisteren met direct marketing en gegevensverzameling; (d) ons opslag- en analysediensten te verschaffen; (d) fraudepreventie te verzorgen; en (e) andere services te leveren die zijn ontworpen om ons te assisteren bij het maximaliseren van ons bedrijfspotentieel. We vereisen dat deze externe bedrijven ermee akkoord gaan dat zij alle informatie die wij met hen delen vertrouwelijk behandelen en dat zij deze informatie uitsluitend gebruiken om hun verplichtingen na te komen die voortvloeien uit onze overeenkomsten met hen.

Andere bedrijven: We kunnen informatie leveren aan zorgvuldig geselecteerde externe bedrijven wanneer wij menen dat hun producten of services voor u van belang zijn.

Bedrijfstransities: We kunnen een kopie van uw persoonlijke gegevens overdragen of delen in het geval dat Madison Island of een van haar eigendommen, filialen of dochtermaatschappijen een bedrijfstransitie doormaakt, zoals een fusie of een overname door een ander bedrijf, of bij de verkoop van een deel van haar activa. Voorafgaand aan een eventuele verandering van eigenaarschap of verandering van beheer van uw persoonlijke gegevens wordt u er per e-mail of per opvallende kennisgeving op onze website over geïnformeerd als uw persoonlijke gegevens gebruikt zullen worden in tegenspraak met dit beleid. Niets in dit Privacybeleid heeft enigerlei invloed op het recht van Madison Island om op enig moment alle bedrijfsonderdelen en/of activa en/of een deel daarvan over te dragen aan een aan ons gelieerde onderneming of onafhankelijke derde, voor enig doel, zonder enige beperking. Madison Island behoudt zich het specifieke recht voor om een kopie van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld in haar websites over te dragen aan de koper van dat deel van haar bedrijf waarop die informatie betrekking heeft.

Naleving van de wet: We kunnen toegang tot informatie bieden wanneer we hier wettelijk gezien toe verplicht zijn, om mee te werken aan politieonderzoek of andere juridische procedures, ter bescherming tegen misbruik of onbevoegd gebruik van onze website, om onze wettelijke aansprakelijkheid te beperken en om onze rechten te beschermen of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van bezoekers van deze website of het publiek te beschermen.

Madison Island werkt samen met reclamebedrijven om onze advertenties te plaatsen op websites van uitgevers op internet. Deze reclamebedrijven verzamelen anonieme informatie over uw bezoeken aan onze website. Deze technologie behelst het gebruik van cookies van derden op basis waarvan zij gepersonaliseerde reclames kunnen ontwikkelen en rechtstreekse aanbiedingen die u mogelijk interesseren. U kunt ervoor kiezen om geen gebruik te maken van deze service (de zogenaamde 'opt-out'-mogelijkheid) die we samen met onze externe advertentiepartner bieden. We kunnen Madison Island cookies ook gebruiken om u soortgelijke uitgebreidere online marketing-uitingen te tonen op basis van uw interesses en voorkeuren. U kunt er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van deze extra doelgerichte online advertenties.

UW KEUZES TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We bieden u een aantal keuzemogelijkheden met betrekking tot onze verwerking van uw niet-openbare persoonlijk identificeerbare informatie.

Direct mail of telefonische marketing: als u winkelt bij de winkelfilialen van Madison Island of Private Sales en wilt dat we u verwijderen uit de lijst met klanten die direct mail ontvangen of telefonisch benaderd worden door telemarketingmedewerkers, dan kunt u ofwel schrijven naar Madison Island Customer Care p/a 112 West 34th Street, 18th Flr. New York, NY 10120 of bellen naar +1 212 268-4500. Als u ervoor kiest om naar ons te schrijven, vermeld dan uw naam, adres en creditcardnummer (als u een creditcard heeft), en vermeld hierbij een van de volgende teksten:
"NO MAIL OFFERS" (als u geen aanbiedingen per post wilt ontvangen);
"NO PHONE OFFERS" (als u geen telefonische aanbiedingen wilt ontvangen); of
"NO PHONE OR MAIL OFFERS" (als u noch aanbiedingen per post of e-mail, noch telefonische aanbiedingen wilt ontvangen).

Aangezien klantenlijsten doorgaans worden voorbereid lang voordat klanten een aanbod wordt gedaan (soms enkele maanden voordat het aanbod wordt gedaan), blijft u mogelijk nog even aanbiedingen ontvangen nadat u ons een verzoek hebt gestuurd om uw gegevens niet te gebruiken voor gerichte-marketingdoeleinden. We stellen uw geduld op prijs en waarderen uw begrip ten aanzien van de tijd die we nodig hebben om uw verzoek uit te voeren.

UW PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Als u woonachtig bent in Californië, heeft u het recht om ons op grond van alle rechten die vallen onder secties 1798.83-1798.84 van de California Civil Code (het Burgerlijk Wetboek van Californië) te verzoeken een schriftelijke verklaring te overleggen waarin wordt vermeld welke categorieën persoonlijke klantgegevens we delen met derden of met gelieerde ondernemingen ten behoeve van de directe-marketingdoeleinden van die derden of gelieerde ondernemingen. Deze verklaring omvat een identificatie van de gedeelde gegevenscategorieën, alsmede een lijst van de derden en gelieerde ondernemingen waarmee de gegevens zijn gedeeld, voorzien van de namen en adressen van deze derden en gelieerde ondernemingen. Als u woonachtig bent in Californië en een exemplaar van genoemde verklaring wilt ontvangen, kunt u een geschreven verzoek indienen bij het volgende adres: Madison Island Customer Care, 112 West 34th Street, 18th Floor, New York, NY 10120. U ontvangt dan binnen 30 dagen een antwoord van ons.

COOKIES, "WEBBEACONS" EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN

Een "cookie" is een klein gegevensbestand dat door uw webbrowser wordt bewaard op uw computer of mobiele apparaat [harde schijf]. Aan de hand van deze cookie kunnen wij zodra u onze website opent uw computer herkennen (maar niet zien welke persoon deze computer gebruikt). Dit doen we door de identificatienummers in de cookie te koppelen aan andere klantgegevens die u ons heeft geleverd. Deze klantgegevens worden bewaard op onze beveiligde database. Een "webbeacon", "pixeltag", "één-pixel GIF" of "doorzichtige GIF" is normaliter een afbeelding van één pixel, die wordt gebruikt om informatie door te geven van uw computer of mobiele apparaat aan een website.

We gebruiken cookies en webbeacons om bij te houden wat u in uw winkelmandje heeft geplaatst en om te onthouden wie u bent voor wanneer u terugkeert naar de website. Daarnaast gebruiken we cookies en webbeacons om te onthouden op welke pagina's u tijdens uw bezoek aan onze website klikte en wat de naam was van de website die u heeft bezocht vlak voordat u op de website van Madison Island klikte. We gebruiken deze informatie om ons websiteontwerp, ons productassortiment, onze klantenservice en speciale acties te verbeteren. U kunt cookies en webbeacons op uw computer natuurlijk uitschakelen, door dit aan te geven in de voorkeuren- of optiemenu's in uw browser. Het is echter mogelijk dat sommige delen van onze website niet goed werken als u cookies heeft uitgeschakeld. We kunnen ook gebruikmaken van webbeacons en andere technologieën om u te helpen na te gaan of onze communicatie-uitingen u bereiken, om de effectiviteit ervan te meten of om bepaalde niet-persoonlijke gegevens over uw computer, apparaat of browser te verzamelen, zodat we in de toekomst betere aan u gerichte berichtgeving kunnen ontwerpen.

We kunnen een contract afsluiten met derden die cookies en webbeacons kunnen gebruiken en informatie kunnen verzamelen namens ons of services mogen aanbieden zoals creditcardverwerking, verzending, promotiediensten of databeheer. We noemen hen onze Customer Care Partners (klantenservicepartners). Het is deze derden uit hoofde van ons contract met hen verboden om die gegevens te delen met enige andere partij dan ons of onze Customer Care Partners.

ONLINE ACCOUNTREGISTRATIE

Teneinde online winkelen sneller en eenvoudiger te laten verlopen, kunt u zich registreren op de Madison Island website. Als geregistreerde klant hoeft u slechts eenmalig uw verzendadressen en factureringsinformatie in te voeren; deze gegevens worden bij ons veilig bewaard voor toekomstig gebruik. Wanneer u uw naam en een wachtwoord van uw keuze gebruikt, kunt u op elk gewenst moment online toegang krijgen tot uw account, om informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

Als u een openbare computer gebruikt, raden we u ten sterkste aan om UIT TE LOGGEN na afloop van uw sessie. Uw gegevens worden dan nog steeds bij ons bewaard, maar ze zijn dan vanaf die computer niet meer toegankelijk voor anderen.

E-MAILS

U ontvangt alleen e-mailberichten over speciale aanbiedingen van ons als u heeft aangegeven dat u deze wilt ontvangen. Als u geen e-mails van Madison Island of daaraan gelieerde ondernemingen wilt ontvangen, kunt u klikken op de link "Afmelden". Deze link vindt u onderaan elk e-mailbericht dat door ons aan u is verzonden. Houd er rekening mee dat de verwerking van uw verzoek en het verwijderen van uw aanmelding tot drie werkdagen in beslag kan nemen, aangezien sommige van onze promotieacties mogelijk al in gang waren gezet voordat u uw verzoek indiende.

ACCEPTATIE

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de bepalingen die zijn uiteengezet in dit Privacybeleid.

NOG VRAGEN?

We helpen u graag, met het beantwoorden van uw vragen of verschaffen van aanvullende informatie. Daarvoor kunt u ons:
bellen op nummer 1.212.268.4500, of
schrijven:
Customer Care
112 West 34th Street, 18th Floor
New York, NY 10120, United States